The Graph Training | First Class

November 21st, 2015 Comments off

The Graph Training | First Class [First Session]

 1. Impian 5 Menit [5 Impianmu, 5 Kesukaanmu]
 2. Prioritas 5 Menit (Belajar apa dan Melakukan apa [passion, passion that earn money])
 3. Pilih Offer / Produk 10 Menit [lokal? International? Software? Real?]

===================================

Dasar Dasar TG [Second Session]

 1. The Graph Install 5 Menit
 2. Tutorial Penggunaan The Graph Dasar 10 Menit
 3. Lihat TG Group dan UG Group, Pilih Satu teknik 15 Menit

====================================

What’s Next?

 1. Praktek TG Satu Group Satu Offer 3/4 Orang —– Kumpulkan Sesuai Dengan Passion yang dipilih

 

The Graph Training | First Class

Categories: Pendidikan Tags:

Saya Buka Lowongan nih, Minat?

November 13th, 2015 Comments off

Kabar Gembira. Sedang membutuhkan seseorang yang siap membentuk website, authority site memimpikan seperti kaskus atau detik. Seseorang yang memiliki dedikasi dan keyakinan tinggi dalam pencapaian mimpi. Seseorang yang siap menjadi saudara sedarah dan seilmu.

Bagi yang siap, silahkan contact. FB : Roisun Bisri

 

Regards

Roisun

Categories: Uncategorized Tags:

Wolung Wong Sugih Sing Kudu ditiru, Sapa BAe?

November 6th, 2015 Comments off

Wolung Wong bisa dadi contoh men sugih, Sapa BAe? Sedurunge tek jawab kue pertanyaan, kie rungokna disit ya… Para teladan kue mulai A tekan Z, Mulai ket Zaman Mbiyen tekan siki hampir kabeh wong wong sugih. Kie fakta Sejarah loh.

11227757_936085969788321_1955276183714909130_n

 • Tau ora Nabi Muhammad mlarat? Pernah, tapi sedela tok, panjenenganne lewih sue sugieh daripada miskine.

Panjenengane dadi pedagang semenjak umur rolas tahun, trus dadi pengusaha selama selawe taun.

Panjenengane dagang meng luar negeri paling ora ping wolulas. kang aring mekkah tekan aring yaman, syiria, busro, iraq, yordania, lan bahrain.

Panjenengane ngawehna mas kawine rupa puluhan onta, kira kira ratusan juta rupiah looh.

panjenengane ndueni puluhan onta sing diarah banyu susune, 20 ontane pernah dirampas nang aring nguyainah bin hishn.

panjenengane ndueni onta pilihan sing jenengane Al qashwa, keledai sing dimiliki nang panjenengane juga istimewa. kendaraan sing dinggo nggampangaken perjalanan.

kuur, panjenengane sederhana. mulane ndue klambi, panganan, karo karpet seanane.

 • Ana ora sahabate nabi sing ora sugih? nang antarane sahabat papt sing paling perk karo nabi, mungkur ali bin abi thalib sing ora sugih.

Umar bin khattab marisaken 70.000 properti, sing nilaie ratusan triliyun rupiah.

usman bin affan marisaken properti mulai kang wilayah aris tekan khaibar, nilae ya triliunan rupiah.

 • Ana maning, antara sepuluh sahabat sing dijamin masuk sorga nang kanjeng nabi, nyatane hampir kabeh wong sugih. contoh abdurrahman bin auf, walau nang uripe seneng sedekah pol polan, dewekne asih marisaken duit triliunan rupiah agi ninggale.
 • kerpiwe karo bojone kanjeng nabi? bojo kesayangane kanjeng nabi sing jenenge siti khotdijah malah lewih sugih kang kanjeng nabi.
 • islam mlebu ming indonesia digawa nang wong wong pada nggawani dagangan kang luar negeri. wong wong kue mau ya wong wong sugih.
 • pimpinan walisongo sing jenengane maulana maghribi ya wong sugih.
 • poro pinisepuh sing ndirikanken NU karo muhammadiyyah ya wong sugih.
 • sarikat dagang islam sing milu andil berjuang nggo kemerdekaane indonesia ya wong wong sugih.

nah, dadi sugih kaya kanjeng nabi kie sing tek maksud warisane kanjeng nabi. sak uwise ngerti kaya kue miki, nyong karo rika kie kudune sugih.

 • nek memang rika cinta marang nabi karo para sahabat, mongko aja pisan pisan nggawe kecewa. tiru lakune. rika kudune sugih.
 • nek rika pingin mbales jasane walisongo karo sarikat dagang islam, aja nggawe kecewa. tiru. kudukna rika sugih.
 • nggo wong NU. Aja nggawe gela mbah hasyim asy’ari. tiru mbaeh. kudukna awake rika sugih.
 • nggo wong muhammadiyah. aja kecewakna mbah ahmad dahlan. rika kudune sugih.

kurang jelas apa maning? kancaku tau ngomong kaya kie  “nek ana wong islam ngejorna awake deweke miskin, berarti dewekne uwis mbangkang, berarti dewekne menghianati uswah uswaeh. bukane uswah uswaeh pada sugih kabeh? bukane uswah uswaeh ngongkon sugih? daripada kecil ngati. mending berubah. mending renungna, terus jajal berusaha.

NU lawan Muhammadiyah? Masa sih?

November 5th, 2015 Comments off

NU lawan Muhammadiyah? Masa sih? Rika percaya? Nek menurute aku, sebenere NU karo Muhammadiyah kue pada. Pada pada nyebaraken agama islam. Pada pada melu maring nabi. ndi buktine? Rika ora ngomong sembarangan kang?. Kie jajal tiliki nangisor, sapa pendiri pendirine karo apa sing bisa dipelajari kang deweknen pada.

NU dan Muhamadiyah

NU dan Muhamadiyah

Tau krungu jenenge Hasyim Asy’ari karo Jenenge Ahmad Dahlan kan? Wong loro kue mau ndilalah pernah meguru aring wong siji. Jeneng gurune Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al Minagkabawi-imam besar masjidil haram waktu sak mono. Gurune kue mau asli wong indonesia, asal sumatra bukit tinggi. Terus ternyata seuwise meguru maring wong sing pada, begitu balik maring indonesia wong loro kae mau ngedegaken organisasi islam terbesar nang indonesia, sing siki terkenal dengan nama Nahdlatul ulama (NU) lan Muhammadiyah. (Bayangna nang rika, wong loro mau belajare aring guru siji, nang tempat siji, nang waktu sing pada,. Tapi penafsirane wong loro mau beda mandan adoh, adoh banget malahan.)

funny

Sing menarik, Hasyim Asy’ari, dadi ulama gede juga dadi pahlawan nasional. Selain dadi berguna go wong lia sing kaya disebutna kue miki, deweknen juga dikenal wong sugih. Panjenengane dikenal sebagai pengusaha kuda, pengusaha besi lan hasil pertanian. Mbah Ahmad Dahlan juga pada. Deweknen ulama besar, deweknen juga pahlawan nasional. Panjenengeane juga wong sugih. panjenengane pengusaha batik lan ndueni beberapa sekolahan. Kabare panjenengane mangkat hajji maring mekkah sing pertama sewaktu umure 15 tahun.

Pendiri NU atawa pendiri Muhammadiyyah, Loro lorone berpegang teguh maring warisane nabi. Apa Warisane Nabi kue mau? Terusna bae maca nang kene, ngko tulin bakal ketemu. Rika bakal fahamlah, nek gelem terus maca. In Syaa Allah NU gue udu lawane Muhammadiyah, Tapi NU kue sahabate bahkan sedulure Muhammadiyah.

Kie Videone nek rika pingin lewih detail. NU kancane Muhamadiyah

images2 images1

Kie Fotone Ketua NU karo Muhamadiyah bareng bareng takziyyah nang nggene almarhum mbah sahal mahfudz

Paweh Kanjeng Nabi nggo wong wong nang 2015

November 1st, 2015 Comments off

Wolung Wong bisa dadi contoh men sugih, Sapa BAe? Sedurunge tek jawab kue pertanyaan, kie rungokna disit ya… Para teladan kue mulai A tekan Z, Mulai ket Zaman Mbiyen tekan siki hampir kabeh wong wong sugih. Kie fakta Sejarah loh.

11227757_936085969788321_1955276183714909130_n

 • Tau ora Nabi Muhammad mlarat? Pernah, tapi sedela tok, panjenenganne lewih sue sugieh daripada miskine.

Panjenengane dadi pedagang semenjak umur rolas tahun, trus dadi pengusaha selama selawe taun.

Panjenengane dagang meng luar negeri paling ora ping wolulas. kang aring mekkah tekan aring yaman, syiria, busro, iraq, yordania, lan bahrain.

Panjenengane ngawehna mas kawine rupa puluhan onta, kira kira ratusan juta rupiah looh.

panjenengane ndueni puluhan onta sing diarah banyu susune, 20 ontane pernah dirampas nang aring nguyainah bin hishn.

panjenengane ndueni onta pilihan sing jenengane Al qashwa, keledai sing dimiliki nang panjenengane juga istimewa. kendaraan sing dinggo nggampangaken perjalanan.

kuur, panjenengane sederhana. mulane ndue klambi, panganan, karo karpet seanane.

 • Ana ora sahabate nabi sing ora sugih? nang antarane sahabat papt sing paling perk karo nabi, mungkur ali bin abi thalib sing ora sugih.

Umar bin khattab marisaken 70.000 properti, sing nilaie ratusan triliyun rupiah.

usman bin affan marisaken properti mulai kang wilayah aris tekan khaibar, nilae ya triliunan rupiah.

 • Ana maning, antara sepuluh sahabat sing dijamin masuk sorga nang kanjeng nabi, nyatane hampir kabeh wong sugih. contoh abdurrahman bin auf, walau nang uripe seneng sedekah pol polan, dewekne asih marisaken duit triliunan rupiah agi ninggale.
 • kerpiwe karo bojone kanjeng nabi? bojo kesayangane kanjeng nabi sing jenenge siti khotdijah malah lewih sugih kang kanjeng nabi.
 • islam mlebu ming indonesia digawa nang wong wong pada nggawani dagangan kang luar negeri. wong wong kue mau ya wong wong sugih.
 • pimpinan walisongo sing jenengane maulana maghribi ya wong sugih.
 • poro pinisepuh sing ndirikanken NU karo muhammadiyyah ya wong sugih.
 • sarikat dagang islam sing milu andil berjuang nggo kemerdekaane indonesia ya wong wong sugih.

nah, dadi sugih kaya kanjeng nabi kie sing tek maksud warisane kanjeng nabi. sak uwise ngerti kaya kue miki, nyong karo rika kie kudune sugih.

 • nek memang rika cinta marang nabi karo para sahabat, mongko aja pisan pisan nggawe kecewa. tiru lakune. rika kudune sugih.
 • nek rika pingin mbales jasane walisongo karo sarikat dagang islam, aja nggawe kecewa. tiru. kudukna rika sugih.
 • nggo wong NU. Aja nggawe gela mbah hasyim asy’ari. tiru mbaeh. kudukna awake rika sugih.
 • nggo wong muhammadiyah. aja kecewakna mbah ahmad dahlan. rika kudune sugih.

kurang jelas apa maning? kancaku tau ngomong kaya kie  “nek ana wong islam ngejorna awake deweke miskin, berarti dewekne uwis mbangkang, berarti dewekne menghianati uswah uswaeh. bukane uswah uswaeh pada sugih kabeh? bukane uswah uswaeh ngongkon sugih? daripada kecil ngati. mending berubah. mending renungna, terus jajal berusaha.

Categories: Uncategorized Tags:

Woconen iki!

November 1st, 2015 Comments off

Polomu sing tengen kue polo sing kanggo mikir men sukses nang ngaring ndunya kie mandan cepet. Karepmu sih arep percaya apa ora. Mulane pendekatan sing di nggo nulis nang kene kie hampir kabeh nganggo pendekatan utek sing tengen. Kenganapa nganggo utek sing tengen? soale utek tengen kue nggule mikir ora perlu sue sue (langsungan), ora kudu urut urut kakehen persyaratan kudu kie lah kudu kae lah, nganggepe ora ana sing mustahil nang ndunya kie (apa sih sing ora bisa nang ndunya, kabeh bisa kan?), mikire lewih mentingaken menungsa daripada mikir liane (ora materialistis, menungsa lewih penting), pokoke khas polone rika sing tengen :D.

Nek biasane soal rejeki kue dideleng kang ukuran duit tok, nang kene rejeki kue di arteni duit, wektu,, kesehatan, anak, bojo lan sak piturute.  Sedurunge rika maca lewih adoh, teori nang kene, jal kie pangan disit kalimat sing mblarah mblarah nang ngisor kie, soal duit. duit.

Polo tengen

Polo tengen

Nek rika maca kie, mesti ndase rika bakal ngrememeh, kaget ora patut.

 1. wong mlarat sing sabar karo wong sugih sing syukur pada pada keduman kemuliaan nang miturute Gusti kang akarya jagad. walopun pada bae, dewek tetep lewih maen dadi wong sugih, soale nek sugih bakal bisa mbantu wong lia, bakal bisa mbantu agama lewih kepenak, mbantu negara ya lewih kepenak. lah sugih kok, ya kan?
 2. nangaring kitab sucine rika be pada, ngongkon dewek berjuang nganggo harta karo jiwa. loro lorone, udu salah sijine tok. mulane pilihane nguripe dewek kue mungkur loro, nek ora milih sugih , ya dadi wong sugih banget, ya apa ora?
 3. nek rika ndeleng sejarah, rika bakal nemu kendaraane Nabi kue onta pinilih, onta terbaik jenenge Al-Qashwa. Lah, nek jaman siki rika due pajero apa fortuner, apa mercy apa salaeh? kan tiru nabi. milih kendaraan sing paling maen.
 4. Nabi juga pernah ngendika loh, kaya kie pangendikane “ajari anakmu nunggang kuda.” kuda kue kendaraan sing sikile papat. lah, nek jaman siki ngajari anak anake mengendarai roda papat apa salah? ora kan?
 5. melu pangendikane nabi kue apik, ana siji pangendikane nabi kaya kie onine, ” ajari anak mu nglangi.” nek jaman siki, ndue umah sing ana kolam renange apa salah? kan ora. ya, men anak anak wadon karo bojone bisa renang tapi ra kakehen dosa. ngindari mbukak ngorat nang umum lah.
 6. Ana Sing ngomong ” harta kue ora bakal di gawa mati.” padahal mobil apa motore rika kue bisa digawa mati. asal mobil karo motor kue di nggo sarana ngibadah, silaturahmi contone. ming masjid contone, ming pengajian contone.
 7. Akeh sing ngomong, wong sugih kue identik karo firaun atawa qorun. Padahal kan bisa ngomong, wong sugih kue mirip karo Umar atawa Usman.
 8. Nek diwaca nangaring sejarah, Kanjeng Nabi kue berhasil nggandeng wong wong sugih nangaring jamane kon sama sama berjuang. sebut bae Abu bakr, Umar, Usman. Lah nabi musa karo nabi isya kurang bisa nggandeng.

Kira Kira kaya kue, Nek rika setujukalimat kalimat kue sing tek tulis, berarti rika wes ana nang nggon sing tepat. cekelono terus, pantengi bae nang kene, terusna macane. Tapi nek rika ora cocok karo kalimat kalimat mau, berarti rika ana nang panggonan sing keliru. wes tutup bae, aja diterusna macane. goleti bae tempat lain nggo maca. sepisan maning, selesai! Sudahi berada disini. Rampung 😀 Polo tengen

Nyerat Nggo Ngapa?

November 1st, 2015 Comments off

Nyerat nggo men ngayuni mbok menawa ketemu dengan-Nya …

Nggo lantaran mugi mugi ketemu karo utusan-Nya …

Nggo lantaran Berbakti-nggawe apik- maring wong tua …

Nggo donga mugi mugi bisa manfangati nggo wong lia …

Nggo tujuan tujuan kue, kie Nyerat.com ana.

nyerat.com

nyerat.com

Mugio niatan kie tetep lurus, madep-mantep maring tujuan.

Pamugio dadi ibadah nang sak jeroning uripku.

Menawane Gusti ngitung dadi amal jariyah.

Semoga bermanfaat.

Amin.

Roisun start Nyerat.com over again.

DOA-DOA HARIAN

November 11th, 2014 Comments off

DOA-DOA HARIAN

Doa itu ibarat senjatanya orang muslim, jika kita berperang tanpa membawa senjata maka tentu kita akan lemah. Sebagaimana dengan doa, ikhtiar dan usaha haruslah di sertai dengan doa agar mendapatkan kelancaran dari sang pemilik alam.

Mari kita hafalkan doa-doa harian berikut :

download (1)

download (2)

download

Doa-doa harian by nailul faizah

Categories: Agama Tags: